VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình do UBND Tỉnh Quảng Bình nắm giữ

09:00 10/12/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH NẮM GIỮ

Ngày 10/12/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sỡ hữu: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Địa chỉ: Số 81 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Binh

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước sạch

Vốn điều lệ: 172.302.040.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:2.395.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:16.800 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ  ngày 11/12/2019 đến 16h00 ngày 24/12/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 27/12/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:   08h30 ngày 31/12/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần2,402,08
– Hệ số thanh toán nhanhLần2,031,55
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%26,6823,90
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%36,3831,41
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%6,297,13
– Hệ số Lợi nhuạn sau thuế/VCSH%2,633,18
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%1,932,42
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%7,8710,08
– Lợi nhuận sau thuế/Vốn cổ phần%2,713,31
– Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần%0,821,00

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106