VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế do UBND Thừa Thiên Huế nắm giữ

09:00 16/08/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

 DO ỦY BAN NHÂN DÂN THỪA THIÊN HUẾ NẮM GIỮ

Ngày 16/08/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Số 103 Bùi Thị Xuân, P. Phường Đúc, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước sạch, nước uống tinh khiết đóng chai và nước uống I-on kiềm; Tư vấn chuyển giao sản phẩm, giải pháp KHCN ngành nước; Sản xuất máy móc, vật tư, thiết bị ngành nước; Sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp sạch.

Vốn điều lệ: 876.000.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:16.654.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:51.000 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–   Thời gian: Từ 16/08/2019 đến 16h00 ngày 26/08/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 15h00 ngày 30/8/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:  09h00 ngày 04/09/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,421,49
– Hệ số thanh toán nhanhLần1,271,31
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%0,330,43
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%0,500,76
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần6,858,35
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần0,350,35
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%11,776,98
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%7,296,98
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%4,104,28
– Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần%15,5615,43

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch chi tiết tại: http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106