VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn do UBND Tỉnh Bắc Kạn nắm giữ

09:00 07/08/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC KẠN

 DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN NẮM GIỮ

Ngày 07/08/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Kạn

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Ngành nghề kinh doanh: Xử lý, cấp thoát nước

Vốn điều lệ: 36.273.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:1.015.644 cổ cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:10.241 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày  07/08/2019 đến 15h30 ngày 27/08/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/09/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:  08h30 ngày 06/09/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần0,620,64
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,390,39
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%5958
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%144136
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn kho%  
– Doanh thu thuần/Tổng tài sản%  
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%22
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%0,840,88
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%  
– Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần%44,2

Thông tin chi tiết tại: https://www.hns.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch chi tiết tại: http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106