VN-INDEX 1.223,69 -4,68/-0,38%  | 
HNX-INDEX 313,90 -1,54/-0,49%  | 
UPCOM-INDEX 94,94 -0,95/-0,99%  | 
VN30 1.269,91 -9,64/-0,75%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần chăn nuôi Tiền Giang do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước nắm giữ

09:00 14/01/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI TIỀN GIANG DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ   

Ngày 14/01/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang

Địa chỉ: 157 Lệ Thị Hồng Gấm, Phường 6, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thức ăn gia súc, nuôi trồng, bán buôn nông sản….

Hình thức đấu giá: Đấu giá theo lô, nhà đầu tư phải đặt mua cả lô cổ phần chào bán

Vốn điều lệ: 51.000.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:4.968.600 cổ phần , chiếm 97,42% VĐL
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm lô cổ phần:49.686.000.000 đồng/lô
Số lượng lô cổ phần của một lô chào bán:4.968.600 cổ phần/lô
Số lô cổ phần chào bán:01 

•    Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
–    Từ ngày 11/01/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/01/2019.
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu Tham dự đấu giá:
–    Từ 09 giờ 00 hút ngày 11/01/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/01/2019.
–    Trường hợp gửi bằng thư đảm bảo: trước 16 giờ 00  phút ngày 31/01/2019

•    Thời gian và địa điểm đấu giá:
–    Thời gian:    09h00 ngày 01/02/2019
–    Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

•    Thời gian nộp tiền mua cổ phần:     Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 16/02/2019
•    Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 13/02/2019

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT01/01/2016-31/01/201701/02/2017-31/12/2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán hiện thờiLần10,119,49
– Hệ số thanh toán nhanhLần5,422,94
– Hệ số thanh toán tiền mặtLần3,501,94
2. Chỉ tiêu về quản lý công nợ   
– Vòng quay các khoản phải thuVòng17,606,95
– Vòng quay các khoản phải trảVòng11,6010,62
– Vòng quay hàng tồn khoVòng4,322,43
– Số ngày các khoản phải thuNgày20,7452,52
– Số ngày các khoản phải trảNgày31,4734,36
– Số ngày hàng tồn khoNgày84,44150,25
– Vòng quay Tổng tài sảnVòng1,610,80
– Vòng quay vốn lưu độngVòng2,471,20
– Vòng quay tài sản cố địnhVòng7,973,35
– Vòng quay Vốn chủ sở hữuVòng1,870,87
3. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Tổng nợ/VCSH%8,198,21
– Tổng nợ/Tổng tài sản%7,577,59
– Nợ dài hạn/Tổng tài sản%00
– Nợ dài hạn/VCSH%00
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%0,06-40,68
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%0,10-35,42
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%0,09-32,73
– Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần%-0,42-41,25
– LNST trên cổ phầnĐồng-30,86

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=f5b7f87a-d5be-4b7f-a61b-23c941ae0ba3&rid=717600095

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106