VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình

09:00 30/11/2018

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH   

DO BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH NẮM GIỮ

Ngày 29/11/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình

Địa chỉ: Số 5 Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ngành văn hóa, điện ảnh, …

Vốn điều lệ: 83.127.930.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:1.745.093 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:12.800 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/11/2018 đến 15h30 ngày 19/12/2018
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 24/12/2018
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 10h00 ngày 26/12/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,061,36
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,641,19
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%85,6063,82
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%594,54176,36
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần7,058,47
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần2,052,20
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%1,031,65
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%12,9614,96
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%2,103,62
– Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%1,302,14
– Thu nhập trên cổ phiếu (EPS)Đồng/cp1.3401.728
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106