VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán Đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Công trình Công Cộng Vĩnh Long do UBND Vĩnh Long nắm giữ

09:00 13/01/2020

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

 DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG NĂM GIỮ NẮM GIỮ

Ngày 13/01/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long như sau:

Thông tin đấu giá:

•    Tên tổ chức thực hiện thoái vốn:  Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long
•    Tên tổ chức phát hành cổ phần:  Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long
•    Địa chỉ:                                         86 Đường 3 tháng 2, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
•    Ngành nghề kinh doanh:             Thu gom rác thải không độc hại, Thu gom rác thải độc hại, Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan, …
•    Vốn điều lệ:                                  35.362.220.000 đồng 
•    Loại hình đấu giá:                        Đấu giá 
•    Số lượng CP đấu giá:                  1.569.728 cổ phần
•    Loại cổ phần chào bán:                Cổ phần phổ thông
•    Mệnh giá:                                     10.000 đồng/cổ phần
•    Giá khởi điểm:                              25.000 đồng/cổ phần
•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 13/01/2020 đến 16h00 ngày 22/01/2020
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 15h00 ngày 04/02/2020
–   Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:   09h00 ngày 06/02/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần3,554,41
– Hệ số thanh toán nhanhLần3,534,39
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%19,9517,29
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%24,9220,90
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%  
– Hệ số Lợi nhuạn sau thuế/VCSH%10,8113,62
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%14,2016,90
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%13,9515,05
– Lợi nhuận sau thuế/Vốn cổ phần%20,8525,67
– Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần%8,007,00

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106