VN-INDEX 1.243,69 +15,32/+1,25%  | 
HNX-INDEX 314,17 -1,27/-0,40%  | 
UPCOM-INDEX 94,84 -1,05/-1,10%  | 
VN30 1.290,83 +11,28/+0,88%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Bến Tre do UBND Tỉnh Bến Tre nắm giữ

08:00 13/02/2020

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE DO UBND TỈNH BẾN TRE NẮM GIỮ

Ngày 13/02/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: UBND tỉnh Bến Tre

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre

Địa chỉ: 26 Nguyễn Trung Trực, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Ngành nghề kinh doanh: thu gom rác thải không độc hại, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, …

Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng

Loại hình đấu giá: Đấu giá
Số lượng CP đấu giá:864.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:14.630 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:

–    Thời gian: Từ  08h00 ngày 13/02/2020 đến 16h00 ngày 24/02/2020
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất  15h00 ngày 28/02/2020
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:   09h00, ngày 03/03/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần3,932,65
– Hệ số thanh toán nhanhLần3,592,45
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%24,0533,73
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%31,6750,89
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%10,8012,59
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH%17,2422,20
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%13,2515,69
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%11,9413,37
– Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)Đồng/cp1.6712.267

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106