VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Khu Kinh tế Hải Hà do Tập đoàn Công Nghiệp Than-Khoáng sản VN nắm giữ

09:00 05/09/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ HẢI HÀ

 DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN-KHOÁNG SẢN VN NẮM GIỮ

Ngày 05/09/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Khu kinh tế Hải Hà

Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp cảng biển Hải Hà.

Vốn điều lệ: 81.435.400.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:299.338 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:160.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:162.000 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 05/09/2019 đến 15h30 ngày 20/09/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/09/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:  08h30 ngày 27/09/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần0,410,40
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,410,40
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%0,240,24
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%0,310,32

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106