Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ do UBND Cần Thơ nắm giữ

09:00 28/10/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ DO UBND CẦN THƠ NẮM GIỮ

Ngày 28/10/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Địa chỉ: Số 5, Võ Thị Sáu, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, hoạt động chiếu sáng công cộng; quản lý, chăm sóc cây xanh, …

Vốn điều lệ: 54.249.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:2.244.501 cổ phần (chiếm 49% vđl)
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:12.306 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ  ngày 29/10/2019 đến 16h00 ngày 08/11/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 15h00 ngày 14/11/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:   09h00 ngày 18/11/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần3,364,86
– Hệ số thanh toán nhanhLần3,314,19
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%22,5816,76
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%29,1720,13
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%7,166,04
– Hệ số Lợi nhuạn sau thuế/VCSH%9,077,18
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%7,205,76
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%9,098,54
– EPSĐồng/cp793449
– Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần%43

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch chi tiết tại: http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106