VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp do ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sở hữu

09:00 04/01/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP   

DO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM SỞ HỮU

Ngày 04/01/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: 57 – 59 Thủy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh: Du lịch lữ hành trong nước và quốc tế; kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa …

Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:5.290.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:15.370 đồng/cổ phần
 • Thời gian và địa điểm đặc cọc:
           + Thời gian: Từ 8h00 ngày 04/01/2019 đến 15h30 ngày 18/01/2019
           + Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
           + Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/01/2019
           + Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
  Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 08h30 ngày 25/01/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 • Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:
Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,161,31
– Hệ số thanh toán nhanhLần1,161,31
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,760,63
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần3,191,68
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%0,330,81
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%0,940,12
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%0,220,04
– Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%0,433,18
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106