VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì do Tổng Công ty Giấy Việt Nam nắm giữ

16:10 05/11/2018

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ DO TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM NẮM GIỮ

Ngày 05/11/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu: Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì

Địa chỉ: Đường Sông Thao, phường Bến gót, thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bột giấy, giấy và bìa; Kinh doanh các sản phẩm bột giấy

Vốn điều lệ: 73.450.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:2.130.050 cổ phần
Số lượng Cp người nước ngoài được phép mua2.130.050 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:27.100 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h30 ngày 05/11/2018 đến 15h30 ngày 23/11/2018
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16h ngày 28/11/2018
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 10h00 ngày 30/11/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần0,950,98
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,450,46
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,620,50
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần4,372,73
2. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/Tổng tài sảnLần3,355,01
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần1,422,16
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%1,351,42
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%13,4916,69
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%1,923,07
– Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%1,631,48
– Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần%11,0020,00
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106