VN-INDEX 1.234,13 +5,76/+0,47%  | 
HNX-INDEX 315,63 +0,19/+0,06%  | 
UPCOM-INDEX 95,38 -0,51/-0,53%  | 
VN30 1.281,01 +1,46/+0,11%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc do CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sở hữu

09:00 04/03/2020

Ngày 04/03/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Địa chỉ: P. Thọ Xuân, Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hóa chất

Vốn điều lệ: 84.000.000.000 đồng

Loại hình đấu giá: Đấu giá
Số lượng CP đấu giá:5.423.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:16.500 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ  8h00 ngày 04/03/2020 đến 15h30 ngày 23/03/2020
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất  16 giờ 00 phút ngày 27/03/2020
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:   09h30, ngày 31/03/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,332,76
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,912,20
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,480,41
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần0,940,69
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%12,7922,61
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH%8,4518,83
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%4,3611,17
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%12,7627,67
– Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)Đồng/cp8732.397

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106