VN-INDEX 1.235,31 +6,94/+0,56%  | 
HNX-INDEX 313,88 -1,56/-0,49%  | 
UPCOM-INDEX 95,19 -0,70/-0,73%  | 
VN30 1.280,73 +1,18/+0,09%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần LILAMA 18 do Tổng Công ty Lắp Ráp Máy Việt Nam nắm giữ

17:00 15/02/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 DO TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM NẮM GIỮ   

Ngày 15/02/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Lilama 18 như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Lilama 18

Địa chỉ: Số 9 – 19 Hồ Tùng Mậu, quận 1, phường Nguyễn Thái Bình, TP. Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình công nghiệp …

Vốn điều lệ: 93.886.820.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:1.408.730 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:42.350 đồng/cổ phần
 • Thời gian và địa điểm đặc cọc:
  –  Thời gian: Từ 8h00 ngày 01/02/2019 đến 15h30 ngày 01/03/2019
      Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
 •  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
      Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/03/2019
      Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
 • Thời gian và địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 08/03/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 • Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:
Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,031,04
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,440,52
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,840,85
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần5,365,84
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần1,772,07
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần0,940,98
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%1,460,89
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%8,695,97
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%1,370,87
– Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần%1,661,12
– Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) 1.9241.813

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106