VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ

09:00 26/09/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH 

DO TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM NẮM GIỮ

Ngày 26/09/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình

Địa chỉ: Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng, truyền tải và phân phối điện.

Vốn điều lệ: 240.000.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:4.075.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:17.940 đồng/cổ phần

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần0,931,79
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,931,78
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,830,76
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần5,023,19
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%-57,0342,57
– Hệ số Lợi nhuạn sau thuế/VCSH%-38,4130,13
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%-7,547,19
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%-57,0242,61
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn cổ phần%-40,1236,78
– Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần%10

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106