VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam nắm giữ

09:15 25/11/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM NẮM GIỮ

Ngày 25/11/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

Địa chỉ: Số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy

Vốn điều lệ: 72.539.110.000 đồng

Số lượng CP đấu giá: Số lượng CP NĐT nước ngoài được mua1.523.433 cổ phần (21% VĐL) 1.377.983 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:29.700 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:

–    Thời gian: Từ  ngày 25/11/2019 đến 15h30 ngày 09/12/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 12/12/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:   08h30 ngày 16/12/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần2,412,16
– Hệ số thanh toán nhanhLần1,090,97
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%28,2930,18
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%39,4543,23
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%6,155,27
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/VCSH%20,0317,80
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%7,686,60
– Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức%87,4478,87

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106