VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước nắm giữ

09:00 09/08/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

 DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ

Ngày 09/08/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang  như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang

Địa chỉ: Số 26 Hàn Thuyên, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (chi tiết: sản xuất Vắc xin và sinh phẩm y tế); sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh; sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu; …

Vốn điều lệ: 85.620.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:1.246.320 cổ cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:15.400 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ năng lực:
–    Thời gian:   Từ 09/08/2019 đến 16 giờ 00 ngày 27/08/2019
–    Địa điểm: Trụ sở SICI, tầng 23 toàn nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày  27/08/2019 đến 16h00 ngày 05/09/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 06/09/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:  14h30 ngày 06/09/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần21,6515,50
– Hệ số thanh toán nhanhLần19,2014,32
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%2,754,26
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%0,030,05
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn kho%3,964,66
– Doanh thu thuần/Tổng tài sản%0,460,37
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%0,016
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%0,0042
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%0,0032
– Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần%0,418

Thông tin chi tiết tại: https://www.hns.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106