Thông Báo bán đấu giá Cổ phần Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Haneco Do UBND Thành Phố Hà Nội nắm giữ

09:10 10/10/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HANECO DO UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI NẮM GIỮ

Ngày 10/10/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco

Địa chỉ: Tầng 4 NB, tòa nhà 14 – 16 Hàm Long, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa; Cung ứng dịch vụ lao động, ….

Vốn điều lệ: 11.590.100.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:1.130.710 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:11.900 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ  8h00 ngày 11/10/2019 đến 15h30 ngày 25/10/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 30/10/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:  08h30 ngày 1/11/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,091,08
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,961,03
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,890,90
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần8,378,76
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%O,300,30
– Hệ số Lợi nhuạn sau thuế/VCSH%9,489,38
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%0,860,98
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%0,860,98
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn cổ phần%0,350,37
– Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần%9,8710,00

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106