VN-INDEX 1.227,67 -0,70/-0,06%  | 
HNX-INDEX 313,65 -1,79/-0,57%  | 
UPCOM-INDEX 95,06 -0,83/-0,87%  | 
VN30 1.274,63 -4,92/-0,38%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty CP Cao su Sao Vàng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ

09:10 16/05/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM NẮM GIỮ

Ngày 16/05/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Địa chỉ: Số 231, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh các sản phẩm cao su, kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị máy móc, hóa chất phục vụ sản xuất ngành công nghiệp Cao su, chế tạo, mua bán máy móc thiết bị phục vụ ngành Cao su; …

Vốn điều lệ: 1 280.657.650.000 đồng (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 14.313.915 cp, tương đương 51% VĐL)

Số lượng CP đấu giá:4.209.800 cổ phần (15% VĐL)
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:46.452 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặt cọc:

–    Thời gian: Từ 08h00 ngày 16/05/2019 đến 16h00 ngày 27/05/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Trước 15h00 ngày 31/05/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: 15h00 ngày 04/06/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,971,98
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,750,72
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%59,9759,74
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%149,82148,38
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần  
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần  
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%3,671,32
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%9,983,58
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%3,991,44
– Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần%3,671,38

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại:http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106