VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa do UBND Tỉnh Thanh Hóa sở hữu

17:00 08/03/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA 

DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA SỞ HỮU  

Ngày 08/03/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch, …

Vốn điều lệ: 329.954.110.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:11.050.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:12.000 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 08/03/2019 đến 15h30 ngày 27/03/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/04/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 03/04/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,000,90
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,860,78
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%53,0554,24
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%113,99118,55
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần  
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần  
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%4,455,54
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%3,975,01
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%1,862,29
– Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần%5,466,96

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106