VN-INDEX 1.232,86 +4,49/+0,37%  | 
HNX-INDEX 314,53 -0,91/-0,29%  | 
UPCOM-INDEX 95,38 -0,51/-0,53%  | 
VN30 1.281,65 +2,10/+0,16%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình do UBND Tỉnh Ninh Bình nắm giữ

09:00 09/01/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC NINH BÌNH DO UBND TỈNH NINH BÌNH NẮM GIỮ

Ngày 09/01/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND tỉnh Ninh Bình

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

Địa chỉ: Số 02 đường Võ Thị Sáu, P. Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Thoát nước; Xử lý nước thải; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

Hình thức đấu giá: Đấu giá theo lô, nhà đầu tư phải đặt mua cả lô cổ phần chào bán

Vốn điều lệ: 150.800.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:14.027.760 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:17.968 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm lô cổ phần:252.050.791.680 đồng/lô
Số lượng lô cổ phần của một lô chào bán:14.027.760 cổ phần/lô
Số lô cổ phần chào bán:01 

• Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:
– Thời gian: Từ 10/01/2019 đến ngày 24/01/2019
– Địa điểm: Tại trụ sở của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình
Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: chậm nhất ngày 01/02/2019
• Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h00 ngày 11/02/2019 đến 15h30 ngày 15/02/2019 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
• Thời gian và địa điểm nộp Phiếu Tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 9h00 ngày 20/02/2019
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
• Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h15 ngày 20/02/2019
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
• Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/02/2019 đến 16 giờ ngày 27/02/2019
• Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 21/02/2019 đến ngày 25/02/2019
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,710,85
– Hệ số thanh toán nhanhLần1,320,50
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,640,70
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần1,792,32
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần5,854,76
– Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quânLần0,250,23
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%0,741,43
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%0,500,99
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%0,190,32
– Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần%(0,88)0,81
– LNST trên cổ phầnĐồng51100

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá: http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106