VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt do UBND Tỉnh Lâm Đồng nắm giữ

09:00 22/02/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT DO UBND TỈNH LÂM ĐỒNG NẮM GIỮ   

Ngày 22/02/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

Địa chỉ: Số 08 đường Phạm Ngũ Lão, phường 3, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Ngành nghề kinh doanh: Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại; Thu gom rác thải; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; …

Vốn điều lệ: 56.143.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:1.279.300 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:36.800 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ ngày 25/02/2019 đến 16h00 ngày 07/03/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Trước 15h00 ngày 13/03/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: 9h00 ngày 15/03/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần2,612,69
– Hệ số thanh toán nhanhLần2,582,62
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%0,270,26
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%0,360,36
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần0,270,26
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần0,360,36
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%12,9814,47
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%20,8822,47
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%15,2416,53
– Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần%15,2218,38
– Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)Đồng1.9382.930

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106