VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty CP Đô thị Cần Thơ Do UBND TP Cần Thơ nắm giữ

08:00 17/10/2018

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NẮM GIỮ

Ngày 17/10/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu: Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Địa chỉ: Số 5 Võ Thị Sáu, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Ngành nghề kinh doanh: Thu gom rác thải không độc hại; Thu gom rác thải độc hại; Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại; …

Vốn điều lệ: 54.249.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:1.627.470 cổ phần (30,45% VĐL)
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:14.111 đồng/cổ phần
Bước giá:đồng
Bước khối lượng:10 cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 19/10/2018 đến 16h00 ngày 29/10/2018
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 15h ngày 02/11/2018
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 15h00 ngày 06/11/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần4,043,36
– Hệ số thanh toán nhanhLần3,973,31
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%18,522,57
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%22,8429,32
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần121,8266,44
– Vòng quay tổng tài sảnLần0,910,98
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%2,957,16
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%3,668,88
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%2,687,00
– Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%4,119,09
– Thu nhập trên cổ phiếu (EPS)Đồng/cp490979
– Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần%3,914
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106