VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi

09:00 01/03/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ THẮNG LỢI  

Ngày 01/03/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi

Địa chỉ: Km 17, Quốc Lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cà phê; Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu cà phê nhân và cà phê bôt; …

Vốn điều lệ: 126.500.000.000 đồng

Trong đó: 
Cổ phần Nhà nước nắm giữ:4.554.000 cổ phần
Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược:0 cổ phần
Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động:1.839.900 cổ phần
Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp:0 cổ phần
Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường:6.256.100 cổ phần (chiếm 49,46%)
Số lượng CP đấu giá:6.256.100 cổ phần (chiếm 49,46%)
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:21.300 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 08h00 ngày 04/03/2019 đến 16h00 ngày 20/03/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Trước 15h00 ngày 26/03/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: 09h00 ngày 28/03/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần2,182,75
– Hệ số thanh toán nhanhLần1,532,13
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,04 
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần0,05 
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần4,597,46
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần0,781,16
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%10,656,92
– Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA)%8,268,00
– Tỷ suất sinh lời trên VCSH (ROE)%10,2810,12

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106