Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang do UBND Tỉnh An Giang nắm giữ

09:00 01/10/2018

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG NẮM GIỮ

Ngày 01/10/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Điện nước An Giang Địa chỉ: 821 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, phân phối và truyền tải điện; Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Kinh doanh bất động sản; ...

Vốn điều lệ: 486.600.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:19.045.500 cổ phần (39,14%% VĐL)
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:21.209 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 01/10/2018 đến 16h00 ngày 10/10/2018
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 15h ngày 16/10/2018
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 15h00 ngày 18/10/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,800,87
– Hệ số thanh toán nhanhLần1,500,71
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%23,5327,15
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%30,7737,27
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần19,6321,37
– Vòng quay tổng tài sảnLần0,730,66
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%7,767,75
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%7,466,89
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%5,635,13
– Thu nhập trên cổ phiếu (EPS)Đồng/cp1.8061.906
– Giá trị sổ sách của cổ phầnĐồng/cp15.31913.093
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106