Thông báo: bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Vính Sơn – Sông Hinh do tổng Công ty phát điện 3 sở hữu

09:00 23/03/2020

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VÍNH SƠN – SÔNG HINH

 DO TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 SỞ HỮU

Ngày 23/03/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội như sau:

Thông tin đấu giá:

 • Tên tổ chức thực sở hữu: Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty Cổ phần (EVNGENCO 3)
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
 • Địa chỉ: 21 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh điện năng
 • Vốn điều lệ: 2.062.412.460.000 đồng
 • Loại hình đấu giá: Đấu giá
 • Số lượng CP đấu giá: 63.016.948 cổ phần
 • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 31.931 đồng/cổ phần
 • Thời gian đăng ký:

            +Thời gian: Từ  20/3/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/4/2020

            +Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

 • Thời gian phát phiếu tham dự:

            +Thời gian: Từ  13/04/2020 đến ngày 14/04/2020

            +Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá

            +Thời gian: Chậm nhất  15 giờ 00 phút ngày 16/4/2020

            +Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

 • Thời gian và địa điểm đấu giá:   09 giờ 00 ngày 20/4/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần4,001,86
– Hệ số thanh toán nhanhLần3,461,31
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,570,62
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần1,321,65
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%53,9154,33
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH%9,9010,38
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%4,424,16
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%61,0060,87
– Lãi cơ bản trên cổ phiếuVNĐ/CP1.3591.445

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch  đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106