VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần của Công ty Cổ phần Vận Tải Thủy (VinaComin) do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nắm giữ

10:19 02/11/2018

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY (VINACOMIN)

DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VN NẮM GIỮ

Ngày 26/10/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Vận tải thủy (Vinacomin) như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu: Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vận tải thủy (Vinacomin)

Địa chỉ: Số 108 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa …

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:7.645.222 cổ phần
Số lượng cổ phần nước ngoài được phép mua4.900.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:12.200 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/10/2018 đến 15h30 ngày 15/11/2018
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16h ngày 20/11/2018
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 10h00 ngày 22/11/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần0,270,46
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,170,38
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%1,271,26
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%  
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%2,131,50
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%  
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%15,359,00
– Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%2,151,30
– Thu nhập trên cổ phiếu (EPS)Đồng/cp1.304756
– Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần%00
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106