VN-INDEX 1.236,25 +7,88/+0,64%  | 
HNX-INDEX 315,16 -0,28/-0,09%  | 
UPCOM-INDEX 95,26 -0,63/-0,66%  | 
VN30 1.283,50 +3,95/+0,31%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Hạ tầng (TKV) do Tập đoàn Than – Khoáng Sản Việt Nam nắm giữ

10:00 02/11/2018

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG (TKV) 

DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM NẮM GIỮ

Ngày 26/10/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Hạ tầng (TKV) như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu: Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Hạ Tầng (TKV) Địa chỉ: Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản

Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:17.868.600 cổ phần
Số lượng Cp người nước ngoài được phép mua8.820.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:10.800 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/10/2018 đến 15h30 ngày 15/11/2018
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16h ngày 20/11/2018
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 8h30 ngày 22/11/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT01/01-30/06/201601/07-31/12/20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần3,874,054,89
– Hệ số thanh toán nhanhLần1,851,592,63
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%25,0526,2218,76
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%33,4235,5423,10
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%10,330,212,07
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%5,600,061,22
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%3,620,040,95
– Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%11,13-0,031,60
– Thu nhập trên cổ phiếu (EPS)Đồng/cp6,18123
– Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần%01
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106