VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Trị

08:00 09/09/2016

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG TRỊ

Căn cứ Quyết định số 349/QĐ-ĐTKDV ngày 24/08/2016 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc chào bán cổ phần tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị.

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ QUẢNG TRỊ Địa chỉ: Km 752+ 600 Quốc lộ 1A, xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

2. Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Xây dựng công trình công ích. Xây dựng nhà các loại. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Đảm bảo giao thông khi có thiên tai, dịch họa xảy ra trên địa bàn quản hạt được giao. Tổ chức thu phí cầu đường bộ

3. Vốn điều lệ: 9.174.230.000 đồng Vốn của SCIC: 3.913.200.000 đồng

4. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:
– Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
– Số lượng cổ phần đấu giá: 117.396 cổ phần
– Giá khởi điểm: 30.600 đồng/cổ phần.

5. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Quảng Trị.

6. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC

7. Đăng ký tham gia đấu giá:
– Thời gian: Từ 8h30 ngày 09/09/2016 đến 16h00 ngày 04/10/2016
– Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC
– Địa chỉ: Tầng 5A, Tòa nhà Master, 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

8. Nộp phiếu tham dự đấu giá:
– Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC
– Từ 8h30 ngày 09/09/2016 đến 9h30 ngày 10/10/2016.

9. Tổ chức đấu giá:
– Thời gian: 10h00 ngày 10 tháng 10 năm 2016
– Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC
– Địa chỉ: Tầng 5A, Tòa nhà Master, 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

10. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 10/10/2016 đến 16h00 ngày 21/10/2016.

11. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 10/10/2016 đến 16h00 ngày 18/10/2016.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (www.asias.com.vn); Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (www.scic.vn). 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106