VN-INDEX 1.238,49 +10,12/+0,82%  | 
HNX-INDEX 316,27 +0,83/+0,26%  | 
UPCOM-INDEX 95,42 -0,47/-0,49%  | 
VN30 1.286,40 +6,85/+0,54%

Thông báo bán đấu giá cổ phần của tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI)

08:00 14/09/2016

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN (SAGRI) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP ASC SÀI GÒN

Căn cứ công văn số 5893/UBCK-QLCB ngày 01/09/2016 của Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV tại CTCP Đầu tư Nông nghiệp ASC Sài Gòn và Quyết định số 71/QĐ-HĐTV ngày 30/06/2016 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV về việc phê duyệt bán đấu giá cổ phần tại CTCP Đầu tư Nông nghiệp ASC Sài Gòn.

1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Địa chỉ: Số 189 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP ASC SÀI GÒN
Địa chỉ: Số 49C Lê Quang Kim, Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 38 598 529 – (08) 38 596 721

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Trồng cây sao su, cây cà phê, cây lấy sợi; ….

4. Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

5. Vốn thực góp: 193.830.632.000 đồng (Một trăm chín mươi ba tỷ tám trăm ba mươi triệu sáu trăm ba mươi hai ngàn đồng).

6. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 300.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 15,48% tổng số cổ phần đang lưu hành).

7. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp ASC Sài Gòn do Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

8. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1,Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.

9. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASC

10. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
– Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
– Giá khởi điểm: 111.110 đồng/cổ phần.
– Mệnh giá: 100.000 đồng
– Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 300.000 cổ phần.
– Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là : 300.000 cổ phần.
– Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 300.000 cổ phần.
– Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 300.000 cổ phần.

11. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 15/09/2016 đến 16h00 ngày 03/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

12. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 07/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 11/10/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

14. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/10/2016 đến 16h00 ngày 21/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

15. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 12/10/2016 đến 18/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Công ty CP Chứng khoán ASC (http://www.asias.com.vn); Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên (http://www.sagri.com.vn), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các Đại lý đấu giá.

Link download file đấu giá: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=236c048d-0b89-4672-904f-ffbc9a7231e0&rid=943192431

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106