VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam nắm giữ

09:10 24/05/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM DO CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM NẮM GIỮ

Ngày 24/05/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

Địa chỉ: Tòa tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Hoạt động kinh doanh ngoại hối và cung ứng dịch vụ ngân hàng …

Vốn điều lệ: 11.750.000.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:4.033.512 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:11.800 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặt cọc:

–    Thời gian: Từ  8h00 ngày 23/05/2019 đến 15h30 ngày 11/06/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Trước 16 giờ 00 phút ngày 14/06/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:  08h30 ngày 18/06/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20172018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần  
– Hệ số thanh toán nhanhLần  
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,880,90
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần7,188,97
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần  
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần  
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%7,6229,92
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%0,896,28
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%0,110,63
– Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần%73,7761,76

Thông tin chi tiết tại: https://www.hns.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106