VN-INDEX 1.234,49 +6,12/+0,50%  | 
HNX-INDEX 313,97 -1,47/-0,47%  | 
UPCOM-INDEX 95,21 -0,68/-0,71%  | 
VN30 1.279,82 +0,27/+0,02%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé

09:00 28/09/2018

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU SÔNG BÉ

Ngày 28/09/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé Địa chỉ: Quốc lộ 14, Tổ 8, Ấp 3, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cao su, trồng cây lâu năm khác, trồng cây hàng năm khác, sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng gỗ nguyên sinh,.. Vốn điều lệ: 1.230.633.000.000 đồng
Trong đó:
– Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 79.950.000 cổ phần (chiếm 64,967% vốn điều lệ)
– Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần
– Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 2.013.300 cổ phần (chiếm 1,636% VĐL)
– Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 100.000 cổ phần (0,081 % VĐL)
– Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 41.000.000 cổ phần (33,316% VĐL)

Số lượng CP chào bán ra bên ngoài:41.000.000 cổ phần (33,316% VĐL)
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:10.000 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 01/10/2018 đến 16h00 ngày 17/10/2018
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 15h ngày 23/10/2018
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 09h00 ngày 25/10/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20152016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,260,60
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,340,48
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%39,5842,41
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%66,0173,99
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần1,866,68
– Doanh thu thuần/Tổng tài sản%23,9122,50
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%0,5756,69
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%0,2322,25
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân%0,1412,75
m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106