VN-INDEX 1.238,49 +10,12/+0,82%  | 
HNX-INDEX 316,27 +0,83/+0,26%  | 
UPCOM-INDEX 95,42 -0,47/-0,49%  | 
VN30 1.286,40 +6,85/+0,54%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần ra công chúng của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn

09:00 04/03/2020

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Ngày 04/03/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán cổ phần ra công chúng của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn như sau:

Thông tin đấu giá:

  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn
  • Địa chỉ: QL 61, ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nước sạch; Quản lý khai thác các công trình thủy lợi; Thiết kế công trình cấp thoát nước, giám sát lắp đặt thiết bị công trình cấp thoát nước, tư vấn lập dự án đầu tư… .
  • Vốn điều lệ: 292.331.400.000 đồng , tương đương 29.233.140 cổ phần

Trong đó:

Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 14.643.901 cổ phần (50,1% VĐL)

Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 265.000 cổ phần ( 0,9% VĐL)

Cổ phàn cho tổ chức công đoàn tại Doanh nghiệp: 0 cổ phần

•    Loại hình đấu giá: Đấu giá 
•    Số lượng CP đấu giá:    14.324.239 cổ phần (49% VĐL)
•    Loại cổ phần chào bán:    Cổ phần phổ thông
•    Mệnh giá:                  10.000 đồng/cổ phần
•    Giá khởi điểm:                                                                            10.000 đồng/cổ phần
•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ  8h00 ngày 04/03/2020 đến 16h00 ngày 23/03/2020
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Trước 15h00 ngày 27/03/2020
–   Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:   09h00 ngày 31/03/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html
Lịch đấu giá chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106