VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá Cổ phần Trung tâm Giống Nông Nghiệp Tỉnh Hậu Giang

09:00 03/12/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TỈNH HẬU GIANG

Ngày 03/12/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hcm thông báo về việc chào bán cổ phần của Trung tâm Giống nông nghiệp Tỉnh Hậu Giang như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Trung tâm Giống Nông nghiệp Tỉnh Hậu Giang

Địa chỉ: Số 128, Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Ngành nghề kinh doanh: Nghiên cứu, lưu trữ, phát triển, cung cấp giống gốc, giống thuần, giống bố mẹ; lai tạo, chọn tạo, thử nghiệm, trình diễn, sản xuất giống nông nghiệp phục vụ cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển nông nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Vốn điều lệ: 18.756.500.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:778.181 cổ phần (41,50% VĐL)
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:10.000 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:

–    Thời gian: Từ ngày 03/12/2019 đến 16h00 ngày 20/12/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 15h00 ngày 26/12/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá:   15h00 ngày 30/12/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html
Lịch đấu giá chi tiết tại:http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106