VN-INDEX 1.238,49 +10,12/+0,82%  | 
HNX-INDEX 316,27 +0,83/+0,26%  | 
UPCOM-INDEX 95,42 -0,47/-0,49%  | 
VN30 1.286,40 +6,85/+0,54%

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

17:00 29/12/2020

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Ngày 29/12/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc bán cổ phiếu ra công chúng Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Mã chứng khoán: BCE) như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Mã chứng khoán: BCE)

Địa chỉ: Lô G, Đường Đồng khởi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Môt, Tỉnh Bình Dương

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp; Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; …

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:5.000.000 cổ phần
Số lượng CP nhà đầu tư nước ngoài được phép mua5.000.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:10.000 đồng/cổ phần
  • Thời gian và địa điểm đặc cọc:

Thời gian: Từ 29/12/2020 đến 16h00 ngày 19/01/2021

Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

  • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá

Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 25/01/2021

Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

  • Thời gian và địa điểm đấu giá: 09h00 ngày 27/01/2021 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20182019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,221,53
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,781,26
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,720,57
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần2,531,33
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%10,765,89
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH%10,0610,13
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%2,854,34
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%11,146,94

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106