VN-INDEX 1.237,27 +8,90/+0,72%  | 
HNX-INDEX 313,09 -2,35/-0,74%  | 
UPCOM-INDEX 95,15 -0,74/-0,77%  | 
VN30 1.285,52 +5,97/+0,47%

Thông báo bán đấu giá CP lần đầu ra Công chúng của công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học Tỉnh Đắk Nông

09:00 17/05/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TỈNH ĐẮK NÔNG   

Ngày 17/04/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán HÀ NỘI thông báo về việc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông Địa chỉ: Số 58 đường Quang Trung, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Ngành nghề kinh doanh: Mua, bán sách, văn phòng phẩm, thiết bị dạy và học; Cung cấp dịch vụ in ấn trong lĩnh vực giáo dục …. Vốn điều lệ: 14.475.540.000 đồng Trong đó:
–    Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 
–    Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược:
–    Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động:
–    Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp:
–    Cổ phần bán đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO):    
868.533 cổ phần, 60% VĐL
0 cổ phần
106.100 cổ phần, 7,33% VĐL
0 cổ phần 
472.921 cổ phần, 32,67% VĐL
•    Số lượng CP đấu giá:    472.921 cổ phần
•    Loại cổ phần chào bán:    Cổ phần phổ thông
•    Mệnh giá:                                                                                    10.000 đồng/cổ phần
•    Giá khởi điểm:                                                                            11.500 đồng/cổ phần

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ 8h00 ngày 17/04/2019 đến 15h30 ngày 09/05/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/05/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 08h30 ngày 16/05/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia.html

Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106