VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá lần đầu ra công chúng của công ty TNHH MTV Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

08:00 20/06/2016

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐTV ngày 16/01/2015 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty con do Công ty mẹ – Tổng công ty Lương thực Miền Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ và Quyết định số 37/QĐ-HĐTVngày 17/5/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lương thực Miền Nam về việc phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC TP.HỒ CHÍ MINH

2. Địa chỉ: Số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh lương thực, thực phẩm và công nghệ phẩm; Sản xuất các loại bánh từ bột; Kinh doanh vật tư, thiết bị, phân bón, thuốc trừ sâu, hàng tiêu dung, phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty; Kinh doanh hương liệu, gia vị và một số ngành nghề khác theo giấy ĐKKD.

4. Vốn điều lệ đăng ký: 294.500.000.000 (Hai trăm chín mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng) tương đương 29.450.000 cổ phần. Trong đó:
– Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 19.142.500 cổ phần (chiếm 65,00% VĐL)
– Cổ đông là CBCNVLĐ: 595.600 cổ phần (chiếm 2,022% VĐL)
– Cổ phần bán đấu giá công khai: 9.711.900 cổ phần (chiếm 32,978% VĐL)

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

6. Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần

7. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 9.711.900 cổ phần (tương ứng 32,978% vốn điều lệ).

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

9. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: từ 08h00 ngày 20/06/2016 đến 16h00 ngày 07/07/2016
– Địa điểm: tại các đại lý đấu giá.

10. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Trước 15h00 ngày 13/07/2016
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 9h00 ngày 15/07/2016.
– Địa điểm: Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/07/2016 đến 16h00 ngày 25/07/2016.

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 18/07/2016 đến 22/07/2016.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC
Tầng 5a, Tòa nhà Master, 41 – 43, Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TPHCM
Điện thoại : (08) 3825 8106 Fax: (08) 3824 8655
Website: www.asias.com.vn

Link download file đấu giá: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=a1a5193d-aaff-4522-a154-1b30eb27dea5&rid=891386757

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106