VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo bán đấu giá lần đầu ra công chúng của CTy TNHH MTV Xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp

08:00 09/08/2016

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-UBND-HC ngày 01/08/2016 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp thành công ty cổ phần, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

2. Địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

3. Ngành nghề kinh doanh: Xây lắp; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Sản xuất gạch ngói và gạch lát nền; San lắp mặt bằng; Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê; …..

4. Vốn điều lệ đăng ký: 386.000.000.000 (Ba trăm tám mươi sáu tỷ đồng) tương đương 38.600.000 cổ phần. Trong đó:
– Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 28.950.000 cổ phần (chiếm 75,00% VĐL)
– Cổ đông là CBCNVLĐ: 923.400 cổ phần (chiếm 2,39% VĐL)
– Cổ phần bán đấu giá công khai: 8.726.600 cổ phần (chiếm 22,61% VĐL)

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

6. Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần

7. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 8.726.600 cổ phần (tương ứng 22,61% vốn điều lệ)

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

9. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: từ 08h00 ngày 10/8/2016 đến 16h00 ngày 26/8/2016
– Địa điểm: tại các đại lý đấu giá.

10. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Trước 15h00 ngày01/09/2016
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 9h00 Thứ Sáu ngày 06/09/2016.
– Địa điểm: Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/09/2016 đến ngày 16/09/2016.

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 07/09/2016 đến 13/09/2016.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC
Tầng 5A, Tòa nhà Master Building, 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3825 8106 Fax: (08) 3824 8655 (08) 38274185
Website: www.asias.com.vn

Link download file đấu giá: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=f7dedbaf-799c-4942-8975-e0e73dd04aa5&rid=129002891

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106