VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo bán đấu giá lần đầu ra công chúng của tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – TNHH Một Thành Viên

08:00 25/07/2016

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Căn cứ Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 03/11/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ – Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 và Quyết định số 279/QĐ-BXD ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thực hiện bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ – Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1. Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – TNHH MỘT THÀNH VIÊN.

2. Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng; Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản; Đầu tư, kinh doanh và thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; Kinh doanh phát triển nhà; kinh doanh bất động sản.

4. Vốn điều lệ đăng ký: 1.270.000.000.000 (Một nghìn hai trăm bảy mươi tỷ đồng). Trong đó:
– Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 50.800.000 cổ phần (chiếm 40,00% VĐL)
– Cổ đông là CBCNVLĐ: 394.200 cổ phần (chiếm 0,31% VĐL)
– Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 50.800.000 cổ phần (chiếm 40,00% VĐL)
– Cổ phần bán đấu giá công khai: 25.006.300 cổ phần (chiếm 19,69% VĐL)

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

6. Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần

7. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 25.006.300 cổ phần (tương ứng 19,69% vốn điều lệ).

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng Số 1 – TNHH MTV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

9. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: từ 08h00 ngày 25/07/2016 đến 16h00 ngày 11/08/2016
– Địa điểm: tại các đại lý đấu giá.

10. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Trước 15h00 ngày 17/08/2016
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 9h00 Thứ Sáu ngày 19/08/2016.
– Địa điểm: Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/08/2016 đến ngày 29/08/2016.

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 22/08/2016 đến 26/08/2016.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC
Tầng 5A, Tòa nhà Master Building, 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3825 8106 Fax: (08) 3824 8655 (08) 38274185
Website: www.asias.com.vn

Link download file đấu giá: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=f10c3de6-b019-495b-b851-9242dffd9dc9&rid=1608222575

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106