VN-INDEX 1.238,49 +10,12/+0,82%  | 
HNX-INDEX 316,27 +0,83/+0,26%  | 
UPCOM-INDEX 95,42 -0,47/-0,49%  | 
VN30 1.286,40 +6,85/+0,54%

Thông báo bán đấu giá phần vốn của tổng công ty du lịch Sài Gòn tại ngân hàng Thương Mại CP Sài Gòn Công Thuơng

08:00 11/07/2016

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Trên cơ sở thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng Khoán ASC làm đại lý đấu giá cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước do Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương. ASC trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng thông tin đợt đấu giá như sau:

1. Tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

2. Địa chỉ: Số 2C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

3. Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức tín dụng trong nước; Vay vốn các tổ chức tín dụng khác; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân tùy theo tính chất và khả năng nguồn vốn; Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá; Hùn vốn liên doanh và mua cổ phần theo pháp luật hiện hành;….

4. Vốn điều lệ đăng ký: 3.080.000.000.000 đồng (Ba nghìn không trăm tám mươi tỷ đồng)

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

6. Giá khởi điểm: 9.757 đồng/cổ phần

7. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 10.754.228 cổ phần (chiếm 3,49% số lượng CP đang lưu hành).

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

9. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: từ 08h30 ngày 12/07/2016 đến 16h00 ngày 28/07/2016
– Địa điểm: tại các đại lý đấu giá.

10. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Trước 15h00 ngày 03/08/2016
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 9h00 ngày 05/08/2016.
– Địa điểm: Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/08/2016 đến 16h00 ngày 15/08/2016.

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 06/08/2016 đến 12/08/2016.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC
Tầng 5A, Tòa nhà Master Building, 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại : (08) 3825 8106 Fax: (08) 3824 8655 (08) 38274185
Website: www.asias.com.vn

Link download file đấu giá: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=cde8f51b-dd71-45f2-b8c9-de407aabc95c&rid=1827396746

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106