VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên

10:00 20/02/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN   

Ngày 20/02/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chào bán phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Báo Thanh Niên

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên

Địa chỉ: 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ quảng cáo thương mại; In ấn; Đại lý, môi giới, đấu giá; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Dịch vụ hỗ trợ giáo dục;

Vốn điều lệ: 403.416.300.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:4.800.000 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:11.350 đồng/cổ phần
Bước giá:10 đồng

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–    Thời gian: Từ ngày 20/02/2019 đến 16h00 ngày 06/03/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–    Thời gian: Trước 15h00 ngày 12/03/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: 09h00 ngày 14/03/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần0,732,17
– Hệ số thanh toán nhanhLần0,662,01
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%0,300,28
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%0,440,39
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoVòng10,2612,29
– Doanh thu thuần/Tổng tài sản%0,300,30
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%3,317,68
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân%1,423,30
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%1,002,33
– Hệ số lợi nhuận HĐKD/Doanh thu thuần%5,8810,03
– Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)Đồng103306

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106