VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo bán đấu giá quyền mua CP của Quỹ Đầu Tư phát triển Bình Định tại Cty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định

08:00 19/08/2016

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

1. Tên Tổ chức chào bán Quyền mua cổ phần: QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÌNH ĐỊNH

2. Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH. Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Tp.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

3. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh và sản xuất dược phẩm.

4. Vốn điều lệ: 419.182.792.000 đồng

5. Điều kiện tham gia đấu giá quyền mua: Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá quyền mua cổ phần của Quỹ đầu tư phát triển Bình Định tại Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định

6. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC

7. Quyền mua cổ phần được chào bán:
– Hình thức chào bán: Bán đấu giá công khai
– Số lượng quyền mua chào bán: 5.238.230 quyền mua
– Giá khởi điểm: 300 đồng/quyền mua cổ phần.

8. Thời gian và địa điểm làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá
– Thời gian: Các ngày làm việc từ 9h00 ngày 12/08/2016 đến 16h00 ngày 26/08/2016
– Địa điểm: Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định
Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Tp.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

9. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

– Địa điểm 1: Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC Địa chỉ: Tầng 5A, Toà nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh. Thời gian: bắt đầu từ lúc 09h00 ngày 12/08/2016 và kết thúc vào lúc 16h30 ngày 29/08/2016

– Địa điểm 2: Văn phòng Quỹ đầu tư phát triển Bình Định Địa chỉ: Tầng 3, Số 181 Lê Hồng Phong, Tp.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Thời gian: bắt đầu từ lúc 09h00 ngày 12/08/2016 và kết thúc vào lúc 16h30 ngày 30/08/2016

10. Tổ chức đấu giá: – Thời gian: 09h00 ngày 31 tháng 08 năm 2016 – Địa điểm: Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

11. Thời gian nộp tiền mua quyền mua cổ phần: Từ ngày 31/08/2016 đến 16h00 ngày 05/09/2016.

12. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Theo quy chế đấu giá Quyền mua cổ phần của Quỹ đầu tư phát triển Bình Định tại Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị Y tế Bình Định

– Thông tin về Quy chế đấu giá đợt chào bán được đăng tải trên các website của Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC (www.asias.com.vn); Quỹ đầu tư phát triển Bình Định (http://www.bddif.vn/ )
– Thông tin về việc phát hành thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược và Trang thiết bị y tế Bình Định được đăng tải trên website của Công ty phần Dược và Trang thiết bị y tế Bình Định (http://www.bidiphar.com/) 

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106