VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo bán đấu giá quyền mua của Công ty CP Khách sạn và Du lịch Bảo Việt do Tổng Công ty Du lịch HN – Công ty TNHH Sở hữu

09:00 12/02/2019

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỦA CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BẢO VIỆT

 DO TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI –CÔNG TY TNHH SỞ HỮU   

Ngày 12/02/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đấu giá quyền mua của Công ty CP Khách sạn và Du lịch Bảo Việt như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức sở hữu quyền mua: Tổng Công ty Du lịch Hà Nội – Công ty TNHH

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt

Địa chỉ: Số 706B, Đồi Cát Bay, KP5, Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Ngành nghề kinh doanh: Điều hành tour du lịch, vận tải hành khách,…

Vốn điều lệ: 75.803.290.000 đồng

Giá khởi điểm:760 đồng/quyền mua
Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá:4.025.196 quyền mua

•    Thời gian và địa điểm đặc cọc:
–   Thời gian: Từ 8h00 ngày 12/02/2019 đến 15h30 ngày 28/02/2019
–    Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
•    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
–   Thời gian: Trước 16 giờ 00 phút ngày 05/03/2019
–    Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
•    Thời gian và địa điểm đấu giá: 10h30 ngày 07/03/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,1231,379
– Hệ số thanh toán nhanhLần1,1231,379
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,5260,415
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần1,1080,710
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần  
– Doanh thu thuần/Tổng tài sảnLần  
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%//
– Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA)%0,000,00
– Tỷ suất sinh lời trên VCSH (ROE)%//

Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Attachments

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106