THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

17:00 10/11/2020

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

 DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI SỞ HỮU

Ngày 10/11/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel như sau:

Thông tin đấu giá:

Tên tổ chức thực sở hữu: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Mình, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Xây lắp, vận hành, khai thác hạ tầng viễn thông …

Vốn điều lệ: 704.081.250.000 đồng

Số lượng CP đấu giá:7.746.801 cổ phần
Loại cổ phần chào bán:Cổ phần phổ thông
Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:46.600 đồng/cổ phần
  • Thời gian và địa điểm đặc cọc:

+Thời gian: Từ  8h00 11/11/2020 đến 15h30 ngày 30/11/2020

+Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

  • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá

+Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/12/2020

+Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;

  • Thời gian và địa điểm đấu giá:   14h00 ngày 07/12/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20182019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,461,36
– Hệ số thanh toán nhanhLần1,181,13
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%0,670,64
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%1,991,78
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%3,443,58
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH%19,9221,83
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%7,087,56
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT%4,004,20

LỊCH ĐẤU GIÁ: http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106