VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo chào bán thỏa thuận quyền mua Cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Chứng khoán TP.HCM thuộc sở hữu của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM

09:00 10/04/2019

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN THỎA THUẬN QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUỘC SỞ HỮU CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM

Ngày 10/04/2019, ASC thông báo về việc chào bán thỏa thuận quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Đầu tư tài chính Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Thông tin chào bán:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chi Minh

Địa chỉ: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai St, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh.

Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành chứng khoán và lưu ký chứng khoán.; …

Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng

Số lượng chứng khoán chào bán:37.500.000 quyền mua (tương ứng 25.000.000 cp)a
Tên chứng khoán chào bán:Quyền mua cổ phần của HSC
Phương thức chào bán:Thỏa thuận
Giá khởi điểm:9.900 đồng/quyền mua

•    Thời gian thực hiện chào bán thỏa thuận:
–    Thời gian: Từ ngày 10/4/2019 đến ngày 24/4/2019
•    Thời gian thực hiện quyền
–    Thời gian: Trước 16h00 ngày 24/4/2019.
•    Thời hạn nộp tiền mua cổ phần: Trước 16h00 ngày 06/5/2019.


Thông tin chi tiết tại: http://www.hfic.vn/chi-tiet-bai-viet/31510/100/Tin-HFIC/Thong-bao-chao-ban-thoa-thuan-quyen-mua-co-phan

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106