VN-INDEX 1.228,37 +56,42/+4,81%  | 
HNX-INDEX 315,44 +8,39/+2,73%  | 
UPCOM-INDEX 95,89 +2,69/+2,89%  | 
VN30 1.279,55 +64,47/+5,31%

Thông báo đấu giá bán CP lần đầu của Công ty TNHH MTV In tổng hợp Bình Dương

10:18 28/08/2018

THÔNG BÁO
về việc đấu giá bán CP lần đầu của Công ty TNHH MTV In tổng hợp Bình Dương


Ngày 27/08/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM  thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV In tổng hợp Bình Dương như sau:  
1.    Thông tin đấu giá
–    Tổ chức phát hành: Công ty TNHH MTV In tổng hợp Bình Dương;
–    Địa chỉ:  Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
–    Ngành nghề kinh doanh:  In ấn, Mua bán vật tư ngành in; ….
–    Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng, tương đương 9.000.000.000 cổ phần
Trong đó: 
–    Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 3.240.000 cổ phần (chiếm 36% vốn điều lệ)
–    Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 306.500 cổ phần (chiếm 3,41% vốn điều lệ)
–    Số lượng CP đấu giá: 5.453.500 cổ phần, chiếm 60,59% vốn điều lệ;
–    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
–    Bước giá: 100 đồng;
–    Bước khối: 100 cổ phần;
–    Giá khởi điểm: 12.500 đồng/cổ phần
–    Thời gian và địa điểm đăng ký đặc cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/08/2018 đến 16h00 ngày 17/09/2018; 
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
–    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 15h00 ngày 21/09/2018; 
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
–    Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 9h00 ngày 25/09/2018 tại SGDCK TP.HCM;

2.     Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT20162017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần4,203,11
– Hệ số thanh toán nhanhLần2,591,97
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sản%  
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu%  
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động   
– Vòng quay hàng tồn khoLần2,462,61
– Vòng quay vốn lưu độngLần1,801,70
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần%9,239,47
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu%12,8512,73
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%9,979,71

Nguồn: BCTC năm 2016 và giai đoạn 01/01-08/10/2017 của Công ty

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106