VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo đấu giá cổ phần của Công Ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốc

09:00 10/04/2020

Thông báo

Đấu giá cổ phần của công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng phú quốc

Ngày 10/04/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc như sau:

Thông tin đấu giá:

  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc
  • Địa chỉ: 143 Nguyễn Trung Trực, Thị Trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang
  • Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn lập dự án đầu tư, quy hoạch, thiết kế công trình; Thi công san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình nhà ở dân dụng, công nghiệp, giao thông; …
  • Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồn
  • Loại hình đấu giá: Đấu giá
  • Số lượng CP đấu giá: 280.000 cổ phần
  • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Giá khởi điểm: 14.300 đồng/cổ phần

• Thời gian và địa điểm đặc cọc:

 – Thời gian: Từ 8h00 ngày 10/04/2020 đến 16h00 ngày 22/04/2020

 –  Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

• Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá

 – Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 28/04/2020

 – Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

• Thời gian và địa điểm đấu giá: 09h00 ngày 04/05/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:

Chỉ tiêuĐVT201830/06/2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   
– Hệ số thanh toán ngắn hạnLần1,020,99
– Hệ số thanh toán nhanhLần  
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   
– Hệ số nợ/Tổng tài sảnLần0,7030,714
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữuLần2,3692,504
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT%(227,06)(122,99)
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/VCSH%(16,49)(3,53)
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản%(4,9)(1,01)
– Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)Đồng/CP(1125)(232)

Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

Lịch  đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/en/schedule/

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106