VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của công ty mẹ – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

07:00 25/12/2017

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty mẹ – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, 9, tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Lắp đặt hệ thống điện; Dịch vụ kỹ thuật điện; Dịch vụ cung ứng than;

Vốn điều lệ dự kiến: 23.418.716.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 14.400 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 468.374.320 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 468.374.320 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 25/12/2017 đến 15h30 ngày 24/01/2018 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/01/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/02/2018 đến 16 giờ ngày 10/02/2

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 02/02/2018 đến ngày 07/02/2018

Nguồn: https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106