VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%  | 
HNX-INDEX 307,02 -1,00/-0,32%  | 
UPCOM-INDEX 94,11 -0,47/-0,50%  | 
VN30 1.282,51 -1,04/-0,08%

Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng công ty TNHH MTV Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang

08:00 03/02/2016

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY TNHH MTV VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Trên cơ sở thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng Khoán ASC làm đại lý đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang. ASC trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng thông tin đợt đấu giá như sau:

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MTV VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

2. Địa chỉ: 26 Hàn Thuyên, P.Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người), Sản xuất thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng bán buôn vắc xin và chế phẩm y tế (chế phẩm sinh phẩm dùng cho người …

4. Vốn điều lệ đăng ký: 34.620.000.000 đồng Trong đó:
– Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.246.320 cổ phần chiếm 36% vốn điều lệ.
– Cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên: 119.000 cổ phần chiếm 3,44 vốn điều lệ.
– Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư: 1.048.340 cổ phần chiếm 30,28% vốn điều lệ.
– Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 1.048.340 cổ phần chiếm 30,28% vốn điều lệ.

5. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần

6. Giá khởi điểm : 10.000 đồng / cổ phần

7. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.048.340 cổ phần

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức và cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang. do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX) ban hành.

9. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 08h00 ngày 19/02/2016 đến 16h00 ngày 08/03/2016.
– Địa điểm: tại các đại lý đấu giá.

10. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Trước 15h00 ngày 14/03/2016.
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 Thứ Tư ngày 16 tháng 03 năm 2016
– Địa điểm: Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/03/2016 đến ngày 28/03/2016.

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 17/03/2016 đến ngày 23/03/2016.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC
Tầng 5a, Tòa nhà Master, 41 – 43, Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TPHCM
Điện thoại : (08) 3825 8106 Fax: (08) 3824 8655
Website: www.asias.com.vn

Link download file đấu giá: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=6fe1ad8b-0344-44f1-a256-f79e546f485a&rid=1485207916

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106