VN-INDEX 1.241,64 +0,88/+0,07%  | 
HNX-INDEX 308,02 -1,82/-0,59%  | 
UPCOM-INDEX 94,58 -0,15/-0,16%  | 
VN30 1.283,55 -2,86/-0,22%

Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long

08:00 18/03/2016

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC VĨNH LONG

Trên cơ sở thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng Khoán ASC làm đại lý đấu giá cổ phần của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cấp Nước Vĩnh Long. ASC trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng thông tin đợt đấu giá như sau:

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC VĨNH LONG

2. Địa chỉ: Số 02, Đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

3. Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Bán buôn đồ uống; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; …

4. Vốn điều lệ đăng ký: 289.000.000.000 đồng
– Cổ phần Nhà nước nắm giữ 64% VĐL: 18.496.000 cổ phần
– Cổ phần bán ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên: 3,09% VĐL: 893.600 cổ phần
– Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 15% VĐL: 4.335.000 cổ phần
– Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư bên ngoài 17,91% VĐL: 5.175.400 cổ phần

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

6. Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần

7. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 5.175.400 cổ phần (tương ứng 17,91% vốn điều lệ).

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cấp Nước Vĩnh Long do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành.

9. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: từ ngày 18/03/2016 đến 16 giờ ngày 06/04/2016
– Địa điểm: tại các đại lý đấu giá.

10. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Trước 15h00 ngày 12/04/2016.
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 9h00 Thứ sáu ngày 14 tháng 04 năm 2016.
– Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 15/04/2016 đến ngày 25/04/2016.

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 15/04/2016 đến ngày 22/04/2016.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC
Tầng 5a, Tòa nhà Master, 41 – 43, Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TPHCM
Điện thoại: (08) 3825 8106 Fax: (08) 3824 8655
Website: www.asias.com.vn

Link download file đấu giá: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=616e2e97-ff82-4a42-8744-3954699d6fc2&rid=1881679716

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106