Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước

08:00 07/01/2016

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

Trên cơ sở thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng Khoán ASC làm đại lý đấu giá cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bình Phước. ASC trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng thông tin đợt đấu giá như sau:

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC

2. Địa chỉ: Khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3. Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và kinh doanh. Khoan thăm dò và khai thác nước ngầm; Thi công xây lắp sữa chữa công trình cấp thoát và dân dụng; Tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập dự án, dự toán, đầu tư xây dựng công trình cấp thoát nước và dân dụng, giám sát kỹ thuật các công trình cấp thoát nước và dân dụng; Kinh doanh vật tư và các dịch vụ chuyên ngành cấp thoát nước; Thu gom, vận chuyển và xử lý nước thải theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3800228182 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 30/12/2008 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 18/09/2014.

4. Vốn điều lệ đăng ký: 107.720.000.000 đồng

5. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần

6. Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần

7. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.818.160 cổ phần

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bình Phước do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành.

9. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ ngày 08/01/2016 đến 16h00 ngày 26/01/2016
– Địa điểm: tại các đại lý đấu giá.

10. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Trước 15h00 ngày 01/02/2016
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 9h00 Thứ tư ngày 03 tháng 02 năm 2016.
– Địa điểm: Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/02/2016 đến ngày 15/02/2016.

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/02/2016 đến ngày 17/02/2016.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASC
Tầng 5a, Tòa nhà Master, 41 – 43, Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TPHCM
Điện thoại : (08) 3825 8106 Fax: (08) 3824 8655
Website: www.asias.com.vn

Link download file đấu giá: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=31ba0560-427b-4b32-943b-2e3fbfa6e34c&rid=1013008666

m s p
m Messenger s Skype p Hotline(84-28) 38 258 106